SEARCH AND PRESS ENTER
Knowledge / 14 พ.ย. 2019

Real Estate Brand Strategy | การสร้างแบรนด์
Brand Strategy การสร้างแบรนด์ เป็นการส่งเสริมให้แบรนด์เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น สร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์ การรับรู้ หากทำอย่างถูกต้อง การสร้างแบรนด์ ที่ประสบความสำเร็จ จะทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงชื่อของแบรนด์ เข้ากับคุณภาพของสินค้าได้

Real Estate Brand Strategy การสร้างแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ ที่ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องเริ่มจาก การหาคำจำกัดความของแบรนด์ ดึงจุดเด่น มาใช่ หรือ มักเรียกกันว่า สโลแกน ซึ่งจะต้องสร้าง สโลแกน ที่มีความหมาย สื่อสารง่าย ในส่วนของการออกแบบโลโก้ การเลือกโทนสีจะเป็นตัวบ่งบอกทางความรู้สึกได้ดี ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการในการวางแผนก่อนเสมอ ความสำคัญของการสร้างแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ ที่แข็งแกร่ง จะมาจากการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า ที่มีศักยภาพเพื่อช่วยให้คุณดึงดูด ลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น

ในการเริ่มทำการตลาดธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีการวางแผนก่อนเสมอ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากการวางแผน จะทำให้ ทุกคนสามารถมองเห็นเป้าหมาย ในอนาคตข้างหน้าได้ ว่าธุรกิจจะมีแนวทางดำเนินการ ไปในทางใดได้บ้าง เมื่อเจอเหตุการณ์ใด ก็จะสามารถทำให้แก้ไข ปัญหาได้อย่างง่ายมากขึ้น เพราะมีการวางแนวทางเบื้องต้นเอาไว้แล้ว ในการวางแผนธุรกิจ จะต้องกำหนดแผนออกมาเป็นระยะ ตั้งแต่ แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในแต่ละระยะก็จะมีวัตถุประสงค์ ที่แตกต่างกันออกไป ทุกธุรกิจหากมีการวางแผนที่ดี ย่อมทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น

  • ความชัดเจน การวางแผนการตลาด จะทำให้เราสามารถมองเห็นกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน รับรู้ความต้องการทางธุรกิจได้ มองเห็นเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าได้ สามารถตอบคำถามต่างๆ ระหว่างดำเนินงานได้ ทำให้การดำเนินงานง่ายยิ่งขึ้น
  • การเลือกกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นการกำหนดการเลือกกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เป็นการเลือกกลุ่มต้องทำการสื่อสารด้วย กำหนด อายุ เพศ อาชีพ การดำรงชีวิต เป็นอย่างไร ความชื่นชอบ หรือ สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายกำลังสนใจอยู่ คัดกรองผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของธุรกิจเราในอนาคต
  • ลดความเสี่ยง การวางแผน ช่วยในการกำหนดทิศทาง ทางการตลาด ช่วยลดความเสี่ยง ในการทำงานได้มากขึ้น มีแนวทางในการสร้างกำไร เพิ่มขึ้นให้แก่ธุรกิจ หรือ เมื่อธุรกิจเกิดการขาดทุน ประสบปัญหาต่างๆ ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทัน เพราะมีการวางแนวทางเอาไว้แล้ว
  • ทำงานง่ายขึ้น เมื่อมีแผนการตลาด ก็จะทำให้ทีมงานทำงาน ได้กันได้อย่างง่ายมากขึ้น เห็นจุดเด่น จุดบกพร่อง ในการทำการตลาดได้ง่ายขึ้น วิเคราะห์คู่แข่งต่างๆ รวมไปถึงความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย

Real Estate Branding

เทคนิคการสร้าง Branding ให้แก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้มีคุณภาพจะต้องทำความเข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้สะท้อนกับอสังหาริมทรัพย์ของเราอย่างไร มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ในสิ่งที่ต้องการสื่อสารมากขึ้น การสร้างแบรนด์ที่ดี จะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ ของธุรกิจของคุณ และเรามีเคล็ดลับการสร้างแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด

  • Logo and slogan การออกแบบโลโก้ จะสะท้อนถึงตัวตน และทำให้เกิดการจดจำ จากโลโก้เป็นสิ่งแรก สโลแกนที่สอดคล้องกับแบรนด์จะช่วยให้จำได้ง่ายเพิ่มขึ้น Logo รูปแบบที่สร้างขึ้นจะต้องสามารถ สื่อสารถึงเอกลักษณ์ของตัวแบรนด์ ได้อย่างชัดเจน
  • Color Themes การเลือกจับคู่โทนสี จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใน mood & tone เดียวกัน สร้างเอกลักษณ์ และความแตกต่าง ที่สื่อสารออกมาชัดเจน แสดงถึงตัวตนของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ทฤษฎีสี ถือเป็นจุดศูนย์กลางของการออกแบบ สีสามารถบ่งบอกตัวแบรนด์ สร้างเอกลักษณ์ อารมณ์ ความรู้สึก ของแบรนด์ ให้โดดเด่น และแตกต่างกัน ในแต่ละโทนสีที่หยิบมาใช้
  • Corporate brand style องค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบกันในการสื่อสารทางธุรกิจ แสดงถึงความน่าเชื่อถือ และแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ อย่างการทำป้ายโฆษณา แบนเนอร์ และ แผ่นพับ

Real Estate Brand Strategy การพัฒนาการสร้างแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่ง คือ การผสมผสานระหว่างองค์ประกอบ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกัน เพื่อสื่อถึงตัวตนออกมาอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ธุรกิจของเรา เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย ได้ถูกต้องและ สามารถแข่งขัน กับคู่แข่งเจ้าอื่นๆได้ การสร้างแบรนด์ เป็นองค์ประกอบอีกส่วน ที่ทำให้เกิดการจดจำได้ง่ายขึ้น เป็นงานที่ละเอียด และจะติดอยู่กับธุรกิจตลอดไป

 

ติดตาม ข่าวสาร จาก wisdom (digital creative agency) เพิ่มเติม ได้ที่ : https://wisdomstudio.co.th/article/

ติดตาม ข่าวสาร อื่นๆ ทาง Facebook : https://www.facebook.com/Thewisdom.Ltd/

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!


Chat via Facebook Messenger
Linechat
Scan this QR Code to chat with us.
Phone Call
Call us with this phone number. 089-017-0339
For More Information
Please leave a message and we will contact you back.