SEARCH AND PRESS ENTER

Posts Tagged: 3D

Pre sale “THE COLLECT” รัชดา 32 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง
20 ก.ย. 2019

โครงการใหม่ The Collect รัชดา 32 ใกล้ รถไฟฟ้า 5 นาทีถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรัชดา-ลาดพร้าวราคาเริ่

กว่าจะมาเป็นภาพ 3D perspective ภาพเสมือนจริง
02 ก.ย. 2019

การทำภาพ 3 มิติที่นำเสนอให้เห็นมุมมองภาพเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน IT เข้ามาช่วย ผู้ประกอบการ