SEARCH AND PRESS ENTER
Knowledge / 09 ก.ย. 2019

การสร้าง Branding สำคัญอย่างไร ?
ทราบกันดีว่าในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นรายเล็ก หรือรายใหญ่ ล้วนแล้วแต่มีการสร้างแบรนด์ทั้งนั้น ในการสร้างแบรนด์จะต้องชี้ให้เห็น ถึงจุดยืนของแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ในสิ่งที่ธุรกิจ ต้องการสื่อสารมากขึ้น การสร้าง Branding เป็นการบ่งบอกว่าธุรกิจจะนำเสนออะไร มีการโฆษณาออกมาในรูปแบบใด ล้วนแต่เป็นการสร้างแบรนด์ดิ้ง ทั้งนั้น การสร้างแบรนด์จึงเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

Branding หรือ การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เป็นแผนปฏิบัติการที่องค์กรใช้เพื่อแยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลเฉพาะตัวจากคู่แข่ง เป็นองค์ประกอบอีกส่วนที่ทำให้เกิดการจดจำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเรื่องราว บรรยากาศ สภาพแวดล้อมต่างๆ การออกแบบตราสินค้า logo การเลือกใช้โทนสี Mood and Tone ที่ใช้ภายในงาน การเลือกรูปแบบข้อความที่จะทำการนำเสนอ ในการออกแบบด้านนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียด จะติดอยู่กับธุรกิจตลอดไป จะต้องครอบคลุมเป้าหมาย ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพในการสร้างสรรค์ และพรีเซนต์ออกมาให้เป็นที่น่าสนใจ สะดุดตา เกิดการกระตุ้นใจ และเป็นด่านแรกที่จะพาธุรกิจของคุณออกไปสู่สายตาผู้บริโภค ถ้าแบรนด์ได้รับการสนใจตั้งแต่แรกก็จะส่งผลต่อธุรกิจ ทั้งยอดขาย การติดตาม ในระยะยาวได้เลย ทั้งนี้ เราจะต้องนำเสนอออกไปด้วยความจริงใจแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือที่ลูกค้าจะได้รับอย่างแท้จริง

ตัวอย่าง การสร้างแบรนด์  PANORA ผลงาน จาก WISDOM

ขั้นตอนเบื้องต้นการสร้างแบรนด์

  • Business goal analysis โดยพื้นฐานจะเริ่มจาก กำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ข้อมูล พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก กำหนดจุดยืน ทำความเข้าใจธุรกิจ ศึกษา Trends ในปัจจุบัน และแนวโน้มความเป็นไปได้ทางการตลาด ศึกษาทั้งปัจจัยภายใน ภายนอก ศึกษาคู่แข่งภายในตลาด ว่ามีทั้งหมดกี่รายแต่ละรายมีการวางแผนแบบไหน เรียกว่ารู้เขารู้เราเป็นเรื่องที่ดี ดูว่าแบรนด์เขาเด่นอะไร ขาดอะไรส่วนไหนบ้าง รวมไปถึงการจัดทำการสำรวจข้อมูล จัดทำวิจัยต่างๆ Research เพื่อนำมาใช้ประโยชน์นำเสนอความแตกต่างให้แก่แบรนด์ รวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นการเลือกกลุ่มต้องทำการสื่อสารด้วย กำหนดเกณฑ์ ประชากร ศาสตร์ อายุ เพศ อาชีพ รายได้ การดำรงชีวิต พฤติกรรมว่าเป็นอย่างไร ความชื่นชอบ หรือ สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายกำลังสนใจอยู่
  • Design การออกแบบ มาถึงขั้นตอนการออกแบบตราสินค้า วางโครงสร้างสิ่งที่ต้องการก่อน วางภาพลักษณ์ของแบรนด์ ทำให้เหนือกว่าหรือแตกต่างจากคู่แข่ง บุคลิกให้แก่แบรนด์ สื่อสารถึงตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์ออกมาได้อย่างชัดเจน การเทียบแทบสี เลือกโทนสีที่ต้องการใช้ วาง pattern ออกมาให้เห็นภาพ กำหนด Mood & Tone รูปแบบของโลโก้ที่สำคัญ จะต้องเป็นโลโก้ที่ทำให้คนจำได้สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ พูดชื่อแล้วสามารถนึกถึงได้ทันที สร้างเอกลักษณ์ที่สื่อสารออกมาชัดเจนสะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์
  • Corporate brand style องค์ประกอบอื่นๆ นอกจากการสร้าง ตราสินค้า การ Design แล้วแบรนด์ดิ้ง ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกที่ใช้ประกอบกันในการสื่อสารทางธุรกิจ เป็นสื่อที่ช่วยในเรื่องของการโปรโมทสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและยังแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ เช่น ซองจดหมาย ป้ายโฆษณาและแบนเนอร์ เสื้อ ปากกา แผ่นพับ นามบัตรเป็นต้น สื่อเหล่านี้ก็ถือเป็นอีกองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น

ตัวอย่าง การสร้างแบรนด์  PANORA ผลงาน จาก WISDOM

สร้างเสน่ห์ ให้ Branding

หลังจากที่เราได้เรียนรู้ความสำคัญของ แบรนด์ดิ้ง และกระบวนการ ในการทำกันไปแล้ว มาเจาะลึกในการสร้างเสน่ห์ ให้แบรนด์ดิ้งมีชีวิตมากขึ้นกันต่อ เพื่อรักษาความสอดคล้องของแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าสิ่งที่ดีที่สุดอันดับแรกๆ ของการสร้างแบรนด์ นั้นคือ “การสร้างการจดจำ” ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชื่อที่บ่งบอกถึงตัวผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้แบรนด์จดจำได้ง่ายมากขึ้น หรือใช้การสร้างเรื่องราว Stories ที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับตัวแบรนด์ การออกแบบต้องสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของแบรนด์ ยิ่งมีคนจดจำแบรนด์ของเราได้มากเท่าไหร่เท่ากับธุรกิจของเราได้ก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งบนโลกธุรกิจนั้นแล้ว ต่อมาเป็นการกำหนด “กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน” ตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราสร้างแบรนด์นี้ มาเพื่อลูกค้ากลุ่มไหน และต้องตอบให้ได้ลึกที่สุดถึงการดำเนินชีวิตของลูกค้าด้วย ทั้งความชื่นชอบ อายุ ที่อยู่อาศัย มีพฤติกรรมอย่างไร จะทำให้เรารู้ทิศทางและเห็นความชัดเจนมากขึ้น

“สร้างแบรนด์ให้มีชีวิต” สร้างตัวตนให้เห็นชัดเจน รู้ถึงที่มาที่ไปและจุดเริ่มต้น ต้องใส่ใจพิถีพิถันในทุกรายละเอียด หากยังไม่รู้จักเริ่มจากจุดไหนดี ลองศึกษาจากแบรนด์อื่นๆก่อนเพื่อเป็นแนวทาง ในการนำมาปรับใช้พัฒนาแบรนด์ของธุรกิจตนเอง ไม่ใช่เพียงสร้างแบรนด์มาเพื่อขายอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องเอาใจใส่ รับรู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าด้วย เราต้องนึกไว้เสมอว่าความจริงใจจะสะท้อนพลังบวกไปยังลูกค้าและสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมา ในทางการตลาด แบรนด์ดิ้งเป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกที่ธุรกิจต้องมีไม่ว่าจะทำธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ จะต้องมีหน้าตาแบรนด์ดิ้ง ไม่ใช่เพียงแค่แสดงถึงจุดยืน แต่จำทำให้เกิดการจดจำและยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอีกด้วย ถึงตาคุณแล้วมาสร้าง “แบรนด์ดิ้ง” ที่แข็งแกร่งของคุณกันได้เลย

 

ติดตามข่าวสารจาก wisdom (digital creative agency) เพิ่มเติมได้ที่ : https://wisdomstudio.co.th/article/

บทความฉบับย่อ ทาง Facebook : https://www.facebook.com/Thewisdom.Ltd/posts/695224064224237

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี!


Chat via Facebook Messenger
Linechat
Scan this QR Code to chat with us.
Phone Call
Call us with this phone number. 089-017-0339
For More Information
Please leave a message and we will contact you back.